Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Rychlá objednávka

Sirné knoty 400 g

Novinka

Sirné knoty se používají pro desinfekci  menších skladů, sklepů, skleníků,včelích plástů, sudů nebo nádob od škodlivých mikroorganismů a plísní. Vyrobeno na základě mikroskleněných vláken - nekapavé. 

Zobraz detailní popis
Kód produktu: JA03 Kód výrobce: 8594034585012
83,00 Kč s DPH
68,60 Kč bez DPH
Více než 10 ks
Ks

Specifikační body

  • Doporučené dávkování: 2-4 plátky na 1 hl
  • Návod k použití: knot se zavěsí na drát a zapálí na horní části, vloží do ošetřované nádoby (sudy, demižóny atd.) a nádoba se uzavře zátkou. Po 2 hodinách se drát z ošetřované nádoby vytáhne tak, aby zbytek knotů zůstal neporušený. Při ošetřování prostoru se knoty zavěsí do volného prostoru v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a zapálí.  Prostor po zapálení ihned opusťte a uzavřete! Po 2 hodinách místnost vyvětrejte. K ošetřování větších prostor (nad 5 m2) doporučujeme použít výrobek sirné svíce. 
  • Časové období potřebné pro účinek: 2 hodiny, délka hoření knotu. 
  • Upozornění: při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.
  • Účinná látka: oxid siřičitý, uvolňuje se hořením síry (max 800g/kg) nanesené na nosiči z mikroskleněných vláken (plát papíru nanesený vrstvou síry).  
  • Varování: H315 Dráždí kůži 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 

P280 Používejte ochranné rukavice 

P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla 

P332 + P313 Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Detailní popisPokyny pro první pomoc: při nadechnutí postiženého převést na čerstvý vzduch mimo nebezpečnou zónu. Při otravě přivolat lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou sundat znečištěný oděv. Zasažená místa důkladně omýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při popálení postupovat jako při popáleninách. Při zasažení očí vyplachovat velkým množstvím čisté vody, při přetrvání potíží vyhledat lékaře. Při požití - nepravděpodobné, vypláchnout ústa vodou, vyhledat lékaře. 


Pokyny pro zneškodnění přípravku a jeho obalu: výrobek včetně obalu předat oprávněné osobě  k likvidaci nebo uložit do nádob pro sběr komunálního


Obsah balení

 Hmotnost balení: 200 g