Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Rychlá objednávka

Sirná svíce BIOM

Sirné svíce se používají pro desinfekci výrobních a skladových prostor (vinařství, potravinářství, včelařství, zahrádkářství), sklepů, skleníků, od škodlivých mikroorganismů a plísní. 

Zobraz detailní popis
Kód produktu: BIOM65413 Kód výrobce: 8595078515430
99,00 Kč s DPH
81,82 Kč bez DPH
Více než 10 ks
Ks

Specifikační body

 • Doporučené dávkování: 1 svíce na 12-15 m3 uzavřeného prostoru 
 • Časové období potřebné pro účinek: 4  hodiny. 
 • Oblast použití: 
  vinařství, potravinářství - určeno k síření výrobních a skladovacích prostor před naskladněním produktů nebo zahájení výrobního procesu.
  včelařství - k vysiřování souší, nástavků a jiného včelařského vybavení včetně zpracovatelských prostor
  zahrádkářství - k síření sklepů a skladovacích prostor před naskladněním ovoce, zeleniny aj. 
 • Upozornění: při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Detailní popis


 • Návod k použití: z místnosti před sířením vyklidíme skladované produkty. Svíce zapaluje nejlépe zapalovačem ve vodorovné pozici od horní zaoblené části. Zapálenou ji položíme ve vodorovné pozici do nehořlavé nádoby (plechový kbelík, kovová miska apod.). Svíce nehoří klasickým plamenem, ale síra se začne tavit (bublat), zhnědne a vyvíjí se plyn. Svíce nemá klasický knot, zapalujeme zápalkami, zapalovačem....Pokud je svíce zlomená, nemá to vliv na kvalitu produktů. Po min. 4 hodinách prostory otevřeme a důkladně vyvětráme. 
 • Účinná látka: oxid siřičitý, uvolňuje se hořením síry  (CAS:7446-09-5) - toxický plyn, kterým dochází k vysíření prostor.

Varování: H315 Dráždí kůži 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 

P280 Používejte ochranné rukavice 

P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla 

P332 + P313 Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 


Pokyny pro první pomoc: při nadechnutí postiženého převést na čerstvý vzduch mimo nebezpečnou zónu. Při otravě přivolat lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou sundat znečištěný oděv. Zasažená místa důkladně omýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při popálení postupovat jako při popáleninách. Při zasažení očí vyplachovat velkým množstvím čisté vody, při přetrvání potíží vyhledat lékaře. Při požití - nepravděpodobné, vypláchnout ústa vodou, vyhledat lékaře. 

Pokyny pro zneškodnění přípravku a jeho obalu: výrobek včetně obalu předat oprávněné osobě  k likvidaci nebo uložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 

Obsah balení

 Hmotnost balení: 700 g