Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Rychlá objednávka

Touchdown Quattro

Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace. TOUCHDOWN QUATTRO obsahuje účinnou látku glyfosát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště.

Zobraz detailní popis
Kód produktu: ZC120065

Produkt nabízíme v následujících variantách:

Varianta
205,00 Kč s DPH
169,42 Kč bez DPH
Méně než 5 ks
Ks

Specifikační body


Účinná látka: Glyfosát 360 g/l (cca 28,4% hmot.)

Detailní popis

V rostlinách se rychle šíří. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je TOUCHDOWN QUATTRO translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Proto je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku TOUCHDOWN QUATTRO do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvětšiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje.Pro jaké rostliny je registrován?

 • cesty mezi záhony
 • nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, antukové hřiště, aj.)
 • orná půda, strniště
 • půda (příprava před výsevem, výsadbou)
 • réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)


Jak jej použít?

 • postřikem na vzešlé plevele (je přijímám zelenými částmi rostlin)
 • přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
 • aplikujte pozemně postřikem
 • nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
 • používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně
 • před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL 
cesty mezi záhony, komposty     plevele jednoleté     20-30 ml/1-3l vody/100 m2 AT
cesty mezi záhony, komposty     plevele vytrvalé 30-50 ml/1-3l vody/100 m2 AT
nezemědělská půda  nežádoucí vegetace 40-50 ml/1-2l vody/100 m2 AT
orná půda, strniště pýr plazivý  30-40 ml/2 l vody/100 m2  AT
orná půda, strniště  plevele vytrvalé  40 ml/2 l vody/100 m2 AT
půda - příprava před výsevem         plevele jednoleté  20-30 ml/1-2 l vody/100 m2 AT
půda - příprava před výsevem       plevele vytrvalé  30-40 ml/1-2 l vody/100 m2 AT
půda - příprava před výsadbou plevele jednoleté 20-30 ml/1-2 l vody/100 m2 AT
půda - příprava před výsadbou plevele vytrvalé 30-40 ml/1-2 l vody/100 m2 AT
réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň  plevele jednoleté, turanka kanadská 20 ml/2 l vody/100 m2 7
réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní 30-60 ml/2 l vody/100 m2 7

 • OL – ochranná lhůta, je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
 • AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o  způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Účinná látka:  glyfosát 360 g/l

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Obsah balení

 • Balení: plastová lahev o objemu 250 ml nebo 500 ml 

Soubory ke stažení

TouchDown_bezpečnostni list pdf (421.88 Kb)