Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Rychlá objednávka

Sirná svíce

Sirné svíce se používají pro desinfekci výrobních a skladových prostor (vinařství, potravinářství, včelařství, zahrádkářství), sklepů, skleníků, od škodlivých mikroorganismů a plísní. 

Zobraz detailní popis
Kód produktu: JA01
87,00 Kč s DPH
71,90 Kč bez DPH
Více než 10 ks
Ks

Specifikační body

 • Doporučené dávkování: 1 svíce na 10m2 
 • Časové období potřebné pro účinek: 2 - 4  hodiny. 
 • Oblast použití: 
  vinařství, potravinářství - určeno k síření výrobních a skladovacích prostor před naskladněním produktů nebo zahájení výrobního procesu.
  včelařství - k vysiřování souší, nástavků a jiného včelařského vybavení včetně zpracovatelských prostor
  zahrádkářství - k síření sklepů a skladovacích prostor před naskladněním ovoce, zeleniny aj. 
 • Upozornění: při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS: 7446-09-5.

Detailní popis


 • Návod k použití: z místnosti před sířením vyklidíme skladované produkty. Svíce se vloží do nehořlavé nádoby a zapálí se od horní části. Svíce při hoření teče, proto je nutné uložení do nehořlavé nádoby k zachycení síry. Místnost nebo prostor po zapálení svíce ihned opustíme a uzavřeme. Časové období potřebné pro biocidní účinek: 2-4 hodiny. Po 4 hodinách místnost důkladně vyvětrejte. 
 • Účinná látka: oxid siřičitý, uvolňuje se hořením síry (max 800g/kg) nanesené na nosiči z mikroskleněných vláken (plát papíru nanesený vrstvou síry).  

Varování: H315 Dráždí kůži 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 

P280 Používejte ochranné rukavice 

P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla 

P332 + P313 Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 


Pokyny pro první pomoc: při nadechnutí postiženého převést na čerstvý vzduch mimo nebezpečnou zónu. Při otravě přivolat lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou sundat znečištěný oděv. Zasažená místa důkladně omýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. Při popálení postupovat jako při popáleninách. Při zasažení očí vyplachovat velkým množstvím čisté vody, při přetrvání potíží vyhledat lékaře. Při požití - nepravděpodobné, vypláchnout ústa vodou, vyhledat lékaře. 

Pokyny pro zneškodnění přípravku a jeho obalu: výrobek včetně obalu předat oprávněné osobě  k likvidaci nebo uložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 

Obsah balení

 Hmotnost balení: 700 g